Lo lleidatà

Un noi amb sang de Sudanell que viu a Barcelona


Sobre la web

Aquesta web era una web orientada 100% a coses de Sudanell o de Lleida. Ara no visc a Sudanell ni a Lleida, però vull seguir mantenint l'esperit de la web.

Si vols, pots enviarme un email a: lolleidata@gmail.com